Bilder från våran lokal, finns även ett antal möblerade rum för sök, och den kommer även kunna hyras.

Till vänster luftlabb och framför porten finns plats för fordonssök
Fika och teoriplats och dator med presentation till stor tv
Stort träningsrum, till vänster är baksidan av luftlabbet
2st specialsökslabb